Droga/Drogi Wyborco!

4 września 2011 odbędą się wybory. To Państwo zadecydujecie o składzie nowego parlamentu (Landtag). To Państwo wybierzecie rady okręgowe (Kreistag) w sześciu nowych okręgach i osoby stojące na ich czele (LandrätInnen). Chcemy niniejszym programem przekonać Państwa do oddania na nas głosu. Pragniemy aby Meklemburgia Pomorze Przednie była krainą ekologiczną, przyjazną klimatowi, o długofalowo zaplanowanej gospodarce, z dobrym systemem kształcenia i socjalnie sprawiedliwą. W jaki sposόb te i dalsze wyobrażenia pragniemy zrealizować przedstawia poniższy program.
Jesteśmy przekonani, że z naszymi „zielonymi“ wartościami możemy wnieść w krajobraz polityczny punkt widzenia, którego brakuje innym koncepcjom. Tylko zielona polityka postrzega ochronę środowiska jako niezależną wartość a tym samym jako samodzielny cel. Z tego założenia wyprowadzamy zasadę długofalowego działania we wszystkich innych obszarach. Tylko zielona polityka jest zorientowana na ponoszenie odpowiedzialności za przyszłe pokolenia zamiast obarczania ich konsekwencjami krótkowzrocznego działania. I tylko zielona polityka jest równocześnie solidarna Aby trwale zagwarantować odpowiednią jakoś życia dokonujące się zmiany i poprawa zarówno na szczeblu lokalnym jak i globalnym muszą być odczuwalne dla wszystkich członków społeczeństwa. Na tym założeniu bazuje nasza polityka dla Meklemburgii Pomorza Przedniego.
Skuteczna ochrona środowiska i klimatu jest podstawą naszej polityki i zabezpieczeniem przyszłości. Chcemy konsekwentnego rozwoju odnawialnej energii i tym samym zaopatrzenia w energię bez węgla i atomu. Poprzez ekologiczną gospodarkę może zostać utworzonych wiele miejsc pracy w Meklemburgii Pomorzu Przednim. Pragniemy umożliwić każdemu ludzkie warunki życia i dostęp do zdrowej żywności i dlatego konsekwetnie opowiadamy się za ekologicznym rolnictwem a przeciw masowej hodowli zwierząt i uprawie roślin genetycznie manipulowanych.
Pragniemy umożliwić wszystkim ludziom dostęp do nauki, ktόra przygotuje ich do aktywnego i sensownego wspόłdziałania w życiu społeczeństwa. Dlatego też pragniemy stworzyć system kształcenia, który uwzględnia całokształt talentów i rezygnuje z niepotrzebnej selekcji. Chcemy efektywnej wczesnej edukacji dzieci, która prawdziwie zasługuje na to miano oraz która wspiera i integruje dzieci i młodzież w jednej szkole dla wszystkich. Popieramy wolny i otwarty na świat system szkół wyższych, bez redukcji do tzw. elit oraz pragniemy systemu kształcenia opartego na zasadzie uczenia się przez całe życie.
Nasza polityka opiera się na pozytywnej wizji człowieka. Dlatego chcemy społeczeństwa, które nikogo nie wyklucza i jest tworzone wspólnie przez wszystkich. Społeczna niesprawiedliwość i samowolne nierówności prowadzą do ogromnych problemów. Zamiast tego chcemy zniesienia wszelkich społecznych i finansowych granic. Zwracamy się przeciwko każdej dyskryminacji mającej swoje źródło w pochodzeniu lub w stylu życia. Chcemy bez wyjątku i całkowicie zrealizować równouprawnienie kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia.
Gminy są zalążkami społeczeństwa, jako najbliższą człowiekowi przestrzeń życiową musimy je odpowiednio wyposażyć finansowo tak aby mogły wypełniać swoje zadania w dziedzinie kształcenia, opieki i pomocy dzieciom i młodzieży oraz w dziedzinie kultury. Chcemy tworzyć politykę na wszystkich szczeblach społeczeństwa, dlatego też gminy nie mogą być ostatnim ogniwem, na którym spoczywają wszelkie obciążenia. Demokracja zaczyna się u podstaw a więc w gminach.
Jesteśmy świadomi, iż z naszymi politycznymi założeniami dla Meklemburgii Pomorza Przedniego nie jesteśmy w posiadaniu jedynej i wyłącznej prawdy. Poprzez nasze korzenie w ruchu obywatelskim wiemy, że w demokratycznym społeczeństwie tylko polityka oparta na dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi prowadzi do sukcesu. Dlatego też nadal chcemy się przysłuchiwać Wam obywatelkom i obywatelom. Jesteśmy otwarci na dobre idee, szukamy rozmowy i dyskutujemy chętnie o dobrych alternatywach, zamiast od razu je wykluczać. Tym samym pragniemy przyczynić się do poprawy kultury politycznej w naszym kraju.
Jesteśmy gotowi z dużym zaangażowaniem i pracą opartą na rzeczowej wiedzy, razem z Państwem argumentować i spierać się wprowadzając nasze cele w życie. Chętnie i z radością prowadzimy politykę naszego kraju i życzymy sobie aby był krajem, w ktόrym opłaca się żyć. W tym sensie prosimy Państwa o wsparcie naszej zielonej polityki w Meklemburgii Pomorzu Przednim.

(Mit dieser Übersetzung der Präambel unseres Landtagswahlprogramms erfreute uns Joanna.)

2 Kommentare bei „Droga/Drogi Wyborco!“

  1. To jest dobrze!

    1. Geniale Sache,

      wir denken weiter und wir sind schon weiter.

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.